Pokrywka na obiektyw Snap-On 37 mm

Kaiser Pokrywka na obiektyw Snap-On 37 mm (w magazynie!)