Pokrywka na obiektyw Snap-On 46 mm

Kaiser Pokrywka na obiektyw Snap-On 46 mm (w magazynie!)