Rosendahl - Grand Cru - pokrywka do miski

Rosendahl - Grand Cru - pokrywka do miski
  • 22.00 zł

o pojemności 0,6 l